Monday, June 21, 2004

Symonds Yat

Taith i Symonds Yat gydag Euros ddoe, tipyn yn wahanol i Slofenia, ond braf iawn er hynny. Roedd yn ddiwrnod braf a heulog erbyn inni gyrraedd.Ychydig o ddwr oedd yno, a llai byth o ddwr gwyn, ond gwnaeth Euros yn dda. Fel arfer, mwynhaodd nofio yn y dwr cymaint â'r padlo mae'n debyg. Gadewais iddo wneud hynny ar ôl inni gyrraedd y gwaelod y tro cyntaf.

Roeddwn wedi trefnu cwrdd â Matt yno ac fe ddaeth â' deulu. Aeth ei wraig a'i chwaer ar ydwr mewn ceufadau er y bu'n rhaid i mi frolio fy nghymhwysterau hyfforddi er mwyn i'w chwaer gael llogi cwch.

Gorffennwyd gyda pheint a sgwrs gyda Matt a'i deulu. Dymunol iawn.

No comments: