Thursday, September 3, 2009

Ynys Lihou, 27 Awst - 1 Medi

Gadewais Gaerdydd ar Ddydd Iau 27 Awst i fynd i'r symposium ceufadio'r môr cyntaf i'w gynnal ar Ynys Lihou oddi ar arfordir Guernsey. Cwrddais â Jonathan T. yn Poole a chroesi ar gwch cyflym Condor gan adael tua 16.00 a chyrraedd St Peter Port tua 19.00. Cyrhaeddom lan y môr ger Lihou tua 20.00 a gorfod croesi'r 150m o ddŵr yn y tywyllwch. Mae Lihou mewn sefyllfa debyg i Ynys Sili, ond ei fod wedi ei gwahanu o'r tir mawr yn llwyr adeg neaps.Roedd gyda ni Ddydd Gwener cyfan i ni'n hunain, gan nad oedd y symposium yn dechrau tan Ddydd Sadwrn. Yn anffodus, fe chwythodd y gwynt yn gryf - F6 i 7 - trwy Ddydd Gwener gan olygu nad oedd modd i ni fynd i geufadio.
Golygfa o ffenestr fy ystafell
Ar y Dydd Sadwrn, dewisais sesiwn hanner diwrnod o achub a rholio, ac wedyn taith o gwmpas y bae cyfagos - gan gynnwys mynd allan i Graig Gron lle roedd y dŵr yn o arw, ac yn ôl am hufen iâ - am y prynhawn.

Y bae
Dydd Sul, dewisais wneud taith diwrnod i'r de ac i St Peter Port. Roedd y môr yn eitha garw ac fe ddaeth Jonathan o'i gwch. Achubais i fe ond gan ei fod wedi blino'n lân roedd yn rhaid i'r arweinydd, Brian, ei dowio (ac Etienne yn ei dowio fe) i'r traeth agosaf (Petit Bot) olygodd 20 munud o waith caled iddynt a fi wedi rafftio wrth Jonathan.


Dydd Llun, dim ond fi oedd am fynd i oleudy Hanois yn y bore, felly ad-drefnwyd y sesiynau ac ymunais ag un am fordwyaeth olygodd padlo o gwmpas ynys fach Lihou, dysgu am wymon gan Richard, trefnydd tŷ Lihou, a chyfle arall i ymarfer rholio. Dyna oedd diwedd swyddogol y symposium ond yn y prynhawn wedyn aeth yr wyth ohonom oedd yn weddill mâs i oleudŷ Hanois. Cymerodd tua 40 munud i fynd ag 20 i ddod yn ôl. (Wel, ddwywaith mor hir i fynd ag i ddod yn ôl ta beth).

Goleudy Hanois

Teithio'n ôl trwy'r dydd ar Ddydd Mawrth wedyn.

Tŷ Lihou

Tywydd braf a gwyliau braf.No comments: