Thursday, March 18, 2010

Ynys Bŷr, 15 Mawrth

30 km, 14.5nm, 16.6 milltir, gadael Amroth am 11, cyrraedd yn ôl am 16.00, cyfartaledd cyflymdra o gwmpas 3.2 knt (os cofiaf yn iawn). Fi a Steve A. wnaeth y daith hon. Cawsom ychydig o ddŵr garw wrth fynd o gwmpas de-orllewin yr ynys a chyn hynny fu'n galed padlo'n erbyn y llawn a'r gwynt lan y swnd rhwng yr ynys a'r tir mawr. Er hynny, bues yn padlo ar 1.8knt o leiaf yn ôl y GPS. Gwelsom rhyw hanner dwsin o forloi a rhai ifanc oedd y rhan fwyaf ddywedwn i.

Wedi blino'n lân erbyn diwedd y daith: pellach na dim ydw i wedi'i wneud yn ddiweddar.

No comments: