Wednesday, May 26, 2010

Porthglais i Niwgwl, Dydd Sadwrn 15 Mai


Gwersyllais dros nos yn Niwgwl. Yn y bore daeth tri arall - Mike, Derek a Craig - i gwrdd â Sue a Colin E. ac fe aethom i Borthglais. Aethom heibio i dri pheiriant. Mae'r llun yn dangos eu cychod, cyn iddyn nhw gael eu dryllio.

Taith braf a gorffen gydag ychydig bach o syrffio.

No comments: