Sunday, October 24, 2010

Ynys Echni, Dydd Sul 17 Hydref

Roedd e wedi bod yn ddiwrnod braf y diwrnod cynt ac fe barhaodd y tywydd yn braf ar Ddydd Sul. Cwrddais ag Eurion ac Adrian ryw awr cyn penllanw (neaps cymedrol) iawn ger y Captain's Wife ac aethom gwrthglocwedd o gwmpas yr ynys am newid. Holais y warden Matt pan laniais am ymweliad ar wib am achos trigo'r ddafad ddiwedd mis Awst. 'Bloat' oedd y broblem meddai fe. Wrth ymadael daeth Neal ataf - roedd e a'i deulu lawr ar y traeth i fynd i'r cwch, ar ôl iddynt ymweld â'r ynys am daith diwrnod. Ac yn ôl â ni am ddiod yn y Captain's Wife. Diwrnod da arall - fel y bydd bron pob ymweliad ag Ynys Echni i mi.

No comments: