Sunday, December 12, 2010

Swanbridge-Penarth, Dydd Sul 12 Rhagfyr 2010Yng nghwmni Rob y tro hwn. Ein bwriad oedd mynd i Ynys Echni ond pan gyrhaeddom Swanbridge roedd yr ynys newydd ddiflannu o'r golwg yn y niwl. Gan fy mod yn cofio fod swyddfa'r tywydd wedi rhybuddio y gallai niwl bara drwy'r dydd penderfynom beidio â mentro. Aethom i Benarth: 1 awr 15 munud yno, 30 munud yn ôl. (Roedd y gwynt yn ysgafn F2 ar ein cefnau ar y ffordd yn ôl ond mae'n debyg mai'r llanw oedd y prf ddylanwad).

No comments: