Sunday, August 16, 2009

Dydd Gwener, 7 Awst: Borth i Aberystwyth

Roeddwn wedi cymryd cwpl o ddyddiau o wyliau'n barod yn sytod yr wythnos ac wedi cerdded i fyn y Rhinog Fawr ar y Dydd Mawrth. Erbyn Dydd Gwener roedd yn braf eto a thua 4 o'r golch yn y prynhawn roeddwn i'n lansio yn y Borth am daith i Aberystwyth ac yn ôl. Os cofiaf yn iawn, roedd i fod yn benllanw tua 14.00 ond theimlias i fawr o effaith y llanw naill ai ar y ffordd i Aber nac yn ôl. Roedd Aberystwyth yn edrych yn hollol wahanol o'i gwled o'r môr, a'r castell yn dominyddu'n rhyfeddol. Glaniais ar draeth y de i ymestyn fy nghoesau am ychydig. Cymrodd tua 4 awr i gyd ond roedd mynd ar y traeth yn y Borth yn hirwyntog, gan fod yn rhaid cludo'r cwch i ben y wal, i lawr yr ochr arall a thros cerrig, cyn bod modd rhoi troli odano.

Gwersyllais yn Ffwrnais Dyfi y noson honno, a cherdded i fyny Rhinog Fach o Maesygarnedd, Cwm Nant Col y diwrnod wedyn.

No comments: