Saturday, August 1, 2009

Dydd Sadwrn 1 Awst

Gan nad oed fy Jefe gen i, penderfynais beidio ag ymuno a'r daith ar afon roedd aelodau eraill Padlwyr y Ddraig yn trefnu. Beth bynnag, yn y bore roedd hi'n dal i fwrw a doeddwn i'n edifarhau dim: well gen i'r glaw yn disgyn y diwrnod cyn padlo a'r haul yn tywynnu ar y dydd ei hun. Cliriodd y galw erbyn amser cinio a phenderfynais wneud taith ar y môr. Roedd e i fod yn benllanw yn y Barri tua 16.15 felly penderfynais gychwyn o Lanilltud Fawr i gyfeiriad Aberthawan. Roeddwn i ar y dŵr tua 14.40 a, chyda'r gwynt ar fy nghefn (a thonnau) cyrhaeddais Aberthawan ar ôl rhyw awr a chwarter. Glaniais i yno a chymryd saib o ryw 20 munud, gan gychwyn yn ôl tua 16.15. Roedd y gwynt yn gryf - F4 a chwaon cryfach -a digon o waith caled i'w wneud. Llwyddiais lanio trwy'r syrff yn Llanilltud ac wrth i mi newid, daeth yr haul allan. Oedais yno am ryw awr wedyn yn mwynhau'r olygfa, darllen papur a bwyta siocled. Braf iawn.

No comments: