Saturday, September 18, 2010

Kimmeridge Dydd Sadwrn 18 Medi 2010

Es i â Rob, gan adael Caerdydd tua 8 a llwyddo bod ar y dŵr ychydig cyn 12. Roedd yn ddiwrnod braf trwy'r dydd ond yn arbennig tan tua 13.30 pan gyrhaeddom fae Lulworth. Tan i ni gyrraedd Mupe Rocks roedd y môr bron â bod yn hollol lyfn ond ar ôl y creigiau trodd i fod ychydig yn fwy garw ac fe gododd y gwynt i fod yn F3 weithiau i'n hwynenebau. Glaniom am ginio ger y caffi ym mae Lulworth. Roedd rhyw 15 ceufad ar y traeth pellaf gyferbyn a daeth rhyw 15 arall i'r traeth lle roeddem ni. Aethom ymlaen wedyn at Durdle Door, bŵa anferth mewn craig oedd yn ymestyn i'r môr. Roedd sawl bŵa bach wedi bod cyn hwnnw hefyd. Ymlaen â ni at fan bellaf ein taith, sef "Bat's Hole", twll drwy benrhyn bach, ac aethom trwyddo un ffordd, troi rownd a dod nôl. Roedd y gwynt ar ein cefnau nawr, a'r llawn gyda ni. Stopion ar draeth arall ym mae Lulworth ar y ffordd yn ôl a chyrraedd Kemmeridge tua 18.00. Taith o 14nm, 28k.

No comments: