Monday, September 27, 2010

Southerndown - Craig Tusker, Dydd Sul 26 Medi

Taith gydag Emlyn, Eurion a Paul. Roedd Paul wedi dod i gysylltiad â fi trwy Badlwyr y Ddraig yr wythnos gynt am ei fod wedi troi o afonydd i badlo ar y môr yn ddiweddar. Ar awgrym Eurio, aethom mâs at fwoi "Mid Nash" i ddechrau, tua dwy filltir o'r lan. Cawsom gymorth gan y gwynt F2/3 o'r gogledd-orllewin a oedd yn gwrthwiethio effaith y llanw. Ar ôl mynd o gwmpas y bwoi troiom i'r gorllewin tuag at graig Tusker. Daethom ar draws ddarn garw lle syrffiom ychydig gan geisio mynd i'r gogledd. Weithiodd hynny ddim ac fe benderfynom droi a mynd trwy'r tonnau. Aethom trwy'r dŵr garw yn sydyn wedyn. Cyrhaeddom Tusker pan oedd hi'n ddistyll mwy neu lai (tua 14.30 - ac roeddem wedi cychwyn tua 12.50). Cawsom frechdan a sylwi ar lawer o grancod cragen yn y pyllau. Pan gyrhaeddom yn ôl roedd ychydig o syrff - hen ddigon i geufadau'r môr! -ac fe dreuliom dipyn o amser yn chwarae. Diwnod braf a llawer o hwyl.

No comments: