Tuesday, September 20, 2011

O dan ail Bont Hafren, Dydd Sul, 18 Medi 2011Cwrddais â Wayne, Debbie a Ralph o Glwb Canwio Gogledd Avon am 08.00 ger Traeth Hafren. Roedd i fod yn benllanw ger Aust am 11.14. (Roedd rhwng Neaps a Spring a gwahaniaeth o tua 11m rhwng penllanw a'r distyll).


Anelom am y buoys oedd yn marcio'r "Shoots" i'r gorllewin ond yn fuan fe ysgubodd y llanw ni o dan y bont. Croeson ni'r afon a mynd i fyny Afon Gwy. Glaniom yng Nghasgwent er mwyn ymestyn ein coesau. Roedd yn rhaid i ni symud ein cychod o'r ffordd ar y gangway gan fod parti angladd o Asiaid ar fin mynd â llwch i'w wasgaru yn Afon Hafren. Aethom ymlaen wedyn, heibio i gastell Casgwent i'r gogledd nes i'r llanw droi. Aethom i lawr wedyn a glanio ar Graig y Capel a chael cinio, cyn mynd yn ôl.

Es i a Wayne am beint wedyn, yn y King's Arms mewn pentref cyfagos, er nad oes gen i syniad ble.

No comments: