Tuesday, August 28, 2012

Ynys Echni, Dydd Sul 13 Mai 2012

Es ar fy mhen fy hun. Siaradais â hwyliwr o glwb hwylio y Sili oedd ar ei ffordd i'r ynys a chael sgwrs gydag e pan oedd wedi glanio ar draeth y dwyrain. Sefais i ddim yn hir ar yr ynys gan fod y gwynt yn codi: F4 ar y ffordd adre.

No comments: