Monday, October 15, 2012

Afon Wysg, Dydd Sadwrn 18 Awst 2012

Gyda'r Eades, o Dal-y-bont i Grughywel, eto - a lefel y dŵr yn uwch nag oedd ar y daith ddiwedd ac efallai'n uwch nag oedd drwy'r gaeaf pan oeddwn i ar yr afon. Roedd y dŵr ger Spuller's Folly yn gyfareddol. Roedd y dŵr mor uchel nad oedd prin cwymp yn mynd i lawr ochr chwith yr afon, a'r dŵr yn byrlymu - bron fel pe tai'n bwrw eira - ac yn ddisglair yn yr heulwen braf. Roedd yn debyg i geufadio yn yr Alpau eto. Arbennig.

No comments: