Monday, October 15, 2012

Ynys Bŷr, Dydd Iau, 9 Awst 2012

Wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol oedd hon. Es i'r maes y diwrnod cynt ond roedd y tywydd yn rhy braf i fynd i grwydro'r Maes eto. I lawr i Amroth â fi felly a phadlo (gwrth-clocwedd) o gwmpas Ynys Bŷr. Welais i ddim llawer o fôrloi ar yr ynys ond es yn ôl heibio i'r creigiau (sy'n diflannu adeg amser llawn - dydw i ddim eu henw) ac roedd llawer yno. Ymarferais rolio ar y diwedd yn Amroth, er mwyn oeri cymaint â dim.

No comments: