Sunday, March 28, 2004

Ymweliad Padlwyr y Ddraig â Llyn Cosmeston

Digwyddiad llwyddiannus, gyda 3 o'r aelodau yn cael eu profi am 2il seren ac yn llwyddo. Hwn oedd y tro cyntaf i nifer fod allan o'r pwll a phrofi padlo ar ddwr agored.

Sunday, March 14, 2004

Afon Ewenni

Taith ddifyr heddiw, y tro cyntaf i mi fynd ar Afon Ewenni. Ar ôl eira ganol nos Iau a glaw Dydd Sadwrn a bore Dydd Sul, roedd jyst digon o ddwr i'n galluogi fynd ar afon fechan fel hon. Dim ond dau ohonom aeth, fi a John N., ar ôl cinio. Gyrru i lawr yn gyntaf i Aber Ogwr a pharcio yn y maes parcio ger y castell. Sylwi bod arwydd yno yn rhybuddio y gallai'r lle gael ei foddi gan lawn uchel ond penderfynu nad oedd perygl o un digon mawr heddiw. Yn ôl wedyn i Ben-coed i roi i mewn. Taith o 12km, yn ôl llyfr Sladden. Cychwynnon ni tua 1.25pm a chyrraedd pen ein taith tua 3.15. Cyflymach o lawer nag oeddem wedi disgwyl. Daethom ar draws dwy gored, y ddwy yn eitha caeedig a'r ail â thipyn o dynfa yn ôl, ond dim problem. Heblaw am hynny, roedd yn dwr yn nes at Radd 1 yr holl ffordd na Gradd 2, er, gan ei bod yn droellog a changhennau coed a drysni dros yr afon mewn nifer o lefydd, byddai eisiau rhywfaint o sgiliau ar ganwydd i deithio ar ei hyd. Dim yn addas i'r dechreuwr pur felly. Gorffenom ni y daith â'r heulwen yn disgleirio, er bod y gwynt yn dal yn eitha cryf (Ffors 6 ar y môr, betia i), ac yn hollol sych. Peint yn y dafarn lan y lôn wedyn (Y pelican yn y rhywbeth) a thipyn o sgwrs cyn troi at adre.

Thursday, March 11, 2004

Porthcawl - Rest Bay

Rwy braidd yn hwyr yn cofnodi'r ymweliad ond Dydd Sul diwethaf (?7 Mawrth), es i syrffio ym Mhorthcawl, gyda John C., y tro cyntaf ers y digwyddiad pan alwodd John am y gwasanaethau argyfwng ar ôl iddo fy ngweld yn cael f'ysgubo gan y rip i'r creigiau. Er i mi ddod o 'na yn ddi-anaf, roeddwn yn falch ei fod wedi galw am gymorth. 'Ta beth, roedd yr ymweliad Dydd Sul diwethaf yn ddigon pleserus. Doedd y syrff ddim yn fawr iawn ac roeddwn i'n eitha nerfus am y rhan fwyaf o amser, yn dyfalu a fyddai fy rôl yn llwyddo pe bawn i'n troi drosodd. Ymarferais ar y diwedd gyda rhyw hanner dwsin o roliau, a gorffen â'm hyder wedi adfer ychydig.

Nos Fawrth, bu cyfarfod Pwyllgor Padlwyr y Ddraig eitha cynhyrchiol, ychydig o deithiau wedi'u cytuno a nifer wedi ymgymryd i ysgrifennu rhyw fath o asesiad risg am rai o'r safleodd byddwn yn eu defnyddio amlaf.