Monday, April 19, 2004

Ymweliadau ag Afon Tryweryn

Ymwelais â Thryweryn ddwywaith dros wyliau'r Pasg, ar Ddydd Sadwrn 10 Ebrill ac eto ar 17 Ebrill. Roedd yn gymharol dawel ar y 10fed ond des ar draws nifer yn troi drosodd ac yn dod o'u cychod. Fel arall y bu ar 17 Ebrill. Roedd yr afon i lawr i'r Bala ar agor ar gyfer teithiau a dyna pam ymwelais. Gwaetha'r modd, doedd trefniadau ar gyfer y wennol ddim yr un fath ag arfer: dim ond y padlwyr oedd yn cael lifft yn ôl, dim eu cychod. Dim iws i mi gan fy mod yno ar fy mhen fy hun. Roedd hi'n brysur yno ar yr 17eg ond ychydig a welais yn mynd i drafferthion. Bu'n rhaid i mi rolio yng nghanol "y fynwent" ond gwnes yn llwyddiannus yn ffodus a des o'na yn ddianaf felly.