Tuesday, December 6, 2005

Afon Grwyne Fawr, Dydd Sul 4 Rhagfyr

Fy ail ymweliad รข'r afon hon. Roedd lefel y dwr fymryn yn uwch na'r tro diwethaf i mi fod arni - bron ar bwynt 3 ar fesurydd y cored. Tua dwy awr gymrodd y daith eto. Yng nghwmni Rob a Dave oeddwn y tro yma. Tra fy mod yn cofio cystal i mi gofnodi rhai o nodweddion yr afon. Cofiaf rhaeadr silff - y lle i fynd drosti oedd ar y chwith eithaf. O fewn rhyw 20 llath wedyn roedd un arall - ychydig i'r dde o'r canol oedd y lle gorau fan honno. Ychdig ymhellach ymlaen roedd cored eitha cryf. Am ryw reswm, doeddwn i ddim yn arwain drosto a dilynais y ddau arall, a bron a chael fy nhal.

Roedd pont droed cyn rhaeadrau Pen-y-daren, ac fe dynnon ni i mewn ar a chwith i fynd i gael golwg ar y rhaeadrau. Dim problem. Dewison ni fynd i lawr ychydig i'r dde o'r canol eto.

Doedd cored Llangenau ddim yn broblem ar y lefel yma.