Sunday, April 18, 2010

Penarth i Ynys Echni 18 Ebrill 2010


Ychydig o wynt oedd i fod eto felly dyma fi'n bachu yn y cyfle am dro arall i Ynys Echni ar fy mhen fy hun eto (er wrth i mi gychwyn cwrddais â dau geufadiwr arall - un ohonynt yn rhoi ceufad - ? Klepper - at ei gilydd ac a ddywedodd eu bod yn mynd i'r ynys). Roedd y llanw i fod i droi i lanw i'r gogledd ddwyrain tua 16.30 felly y tro yma roedd yn rhaid i mi gychwyn o Benarth. Gadewais Benarth tua 15.oo ac fe gymerodd 53 munud i mi gyrraedd yr ynys, a'r un amser i ddod yn ôl! 7.56 milltir y môr, cyflymder cymedrig 4.2 knt, cyflymder uchag 6.1 knt. Rwyf wrth fy modd ag Ynys Echni!

Aberporth i Aberteifi 10 Ebrill 2010


Es â'm Mam i weld Meri ym Mlaenporth ac wedyn gyrru ymlaen i gwrdd ag Emlyn, Colin a Sue tua 11.30 yn Aberporth. Trefnu'r wennol yn Poppit ac mae'n siŵr oedd yn 13.00 erbyn i ni gychwyn. Stopio ym Mwnt am hufen iâ ac wedyn o gwmpas Ynys Aberteifi. Dim ond cwpl o fôrloi welon ni a dim llawer o adar y môr chwaith. Taith hyd o gwmpas 10 milltir a chyrraedd Poppit yn weddol fuan ar ôl penllanw gan olygu nad oedd hi mor bell i gerdded.

Tuesday, April 13, 2010

Ynys Echni, prynhawn Dydd Gwener 9 Ebrill


Roedd y daith hon yn arbennig iawn. Roedd y môr yn rhyfeddol o lonydd. Gadewais Swanbridge tua 15.35 (wedi cael sgwrs â theulu Cymraeg ar y llithrfa) a'r llanw i fod i droi ger Ynys Echni tua 17.00. Taith o ryw 45 munud yn unig a theimlais i ddim llif o gwbl, na phrofi'r un don. (Neaps yn egluro hynny mae'n debyg). Cyrhaeddais yr un tra oedd cwch y Lewis Alexander yn dadlwytho cwpl oedd wedi mynd yno am gyfweliad i fod yn wardeniaid cynorthwyol yno. Roedd y warden a'r cynorthwy-ydd yn fy nghofio o'm ymweliad blaenorol.

Roedd yr ynys yn wych: yn llawn gwylanod oedd wedi dechrau nythu ond heb ddodwy ac felly ddim yn ymosodol, a llawer o gwningod ar hyd y lle. I bob cyfeiriad roedd yr olygfa'n braf, yr awyr yn las ac yn glir, a nifer o longau'n hwylio i lawr yr afon. Arhosiais tua 45 munud cyn cychwyn yn ôl. Roedd hon yn daith gofiadwy iawn iawn o braf Mwynheais yn anferthol. 3.7 milltir yno, 4.6 yn ôl (gan i mi fynd o gwmpas yr ynys).

Afon Wysg, Dydd Sul 4 Ebrill

Penwythnos da i mi. Afon Tawe y diwrnod cynt a thaith o Dal-y-bont i Grug Hywel gyda John ar y Dydd Sul. Roedd gennym yr afon i'n hunain, anarferol iawn i Afon Wysg ond yn adlewyrchu'r amseriad - Dydd Sul y Pasg. Dŵr eithaf uchel ac felly'n daith gyflym. Di-ddigwyddiad ond hyfryd.

Afon Tawe, Dydd Sadwrn 3 Ebrill

Taith dda awn. Adroddiad ar flog Clwb Padlwyr y Ddraig: http://dragon-paddlers.blogspot.com/2010/04/afon-tawe-saturday-3-april-2010.html