Monday, June 28, 2010

Ynys Echni, Dydd Sul 20 Mehefin

Anghofiais gofnodi hon. Mae'r daith i Ynys Echni yn dod yn gyfarwydd i mi ac os rhywbeth mae fy hoffter ohoni'n tyfu. Y tro hwn es o Swanbridge, ryw awr a rhywbeth cyn bod y llanw i droi. Cyrhaeddais wrth fod y Lewis Alexander yn gadael a chwrdd â'r is-wardeniaid gwirfoddol newydd sy yno ers rhyw bythefnos. Un wedi rhoi'r gorau i fod yn athrawes ffiseg ac un yn ddaearyddwr morol oedd yn gwarchod crwbanod y môr yng Ngwlad Groeg tan yn ddiweddar. Ces fy nghyfarch gan fadwr RIB (sy'n gweithio o'r Bae) wrth i mi ymadael gan ei fod wedi stopio ger y cei.

Ar y ffordd i'r ynys roedd y gwynt yn F2-3 ond fe gododd dipyn i fod yn F3 gweddol gyson ar y ffordd yn ôl. Gadewais o gwmpas y graig yn hytrach na mynd trwy'r hollt y tro hwn a phasio i'r dwyrain o'r Wolves. Unwaith eto, doedd y môr ddim yn hollol lonydd, er gwaetha'r addewidion, a bues yn syrffio dipyn wrth wneud y fferi gleid yn ôl.

Sunday, June 27, 2010

Abercastell-Abereiddi, Dydd Sadwrn 26 MehefinEs i lawr i Niwgwl i gwrdd â Steve nos Wener i badlo gydag e Dydd Sadwrn. Dewison wneud taith o Abercastell i Abereddi ac yn ôl. Cwrddom â Chris ar ddamwain wrth i ni ymbaratoi i ymadael o Abercastell tua 13.00. Teithiom i'r gogledd am ryw awr, gan fod y llanw i fod i droi am 14.15. Roedd y rhan honno o'r arfordir yn wych - creigiau i fynd o'u cwmpas ac ogofeydd i'w harchwilio. Galwom ym Mhorthgain am cappucino! Cyrraedd Abereiddi tua 16.40 lle cwrddom â Chris eto ac chan fy mod wedi gadael fy nghar yno ces y bwyd oeddwn i wedi gadaeil ynddo. Gan fod fan hufen iâ yno, cawsom un o'r rheina hefyd! Gadawom ychydig ar ôl 17.00 gan fod llif y llanw i fod in droi am 17.15. Roedd y gwynt (F3) wedi bod yn ein hwynebau ar y ffordd i lawr ond nawr wrth gwrs diflannodd fwy neu lai fel nad oedd cymorth y gwynt gennym ar y ffordd yn ôl. Er hynny, awr a chwarter gymerodd i ni fynd yn ôl. Daeth Steve o hyd i hollt aeth yr holl ffordd trwy'r ynys ger Abercastell. Mae'r ail fap yn ei dangos. Efallai dyma'r daith i mi fwynhau mwyaf erioed. Roedd y tywydd yn braf a'r arfoddir mor amrywiol.

Friday, June 4, 2010

Taith i Alpau'r Swistir, 28 Mai - 4 Mehefin
Pysgotwyr a ni ar Afon Hinterhein
Es gyda Chanolfan Awyr Agored Arthog unwaith eto. Roedd 12 ohonom:
staff Arthog: Andy Hall, Richie Link, Steve, Stuart a Lucy
fi; Brian, Pete, a Phil o Glwb Canwio Aberystwyth, Callum (mab Phil) a'i ffrind Ian o Benrith, ac Ian arall o Ganolfan Awyr Agored Aberdyfi.

Cychwynnais o Gaerdydd ar ddydd Gwener 28 Mai a chwrdd â'r gweddill yn Nwfr lle daliom long 03.30. Cyrhaeddom Thonon-les- Bains tua 16.00 ar Ddydd Sadwrn 29 Mai.

Dydd Sul 30 Mai: dau rediad ar Afon Dranse, gradd 3. Symud wedyn i Château d'Oex ac aros ger afon l'Sarine (yn Ffrangeg; Saane yn Almaeneg). Dyma lun o'r afon â lefel y dŵr yn isel: http://www.panoramio.com/photo/4893421. Bwrodd glaw'n drwm yn noson honno a diflannodd y graid fawr sydd i'w gweld ar y dde yn y pellter. Gradd 4 fyddai'r darn yma ond Gradd 4+ yn bendant oedd hi ar y Dydd Llun.

Dydd Llun 31 Mai: dau rediad ar Afon Sense
Dydd Mawrth 1 Mehefin: Afon Simme
Dydd Mercher 2 Mehefin: Vorderein. Aros yn Thusis nos Fercher.
Dydd Iau 3 Mehefin: Hinterein
Dydd Gwener 4 Mehefin: adre

Dyma sut adroddais ar y daith mewn ebost:
We paddled the Dranse (in France by Lake Geneva) and the Sense (twice each), the Simme and the Vorderrhein and the Hinterrhein.

The Dranse was a good Grade 3. The second night we were alongside a bit of the Saane (La Sarine in French) which had a Grade 3 hole. That night it poured down and the river went up 1.5m and the hole turned to Grade 5 and the rest of the river 4+. Luckily, we drove to another watershed and paddled the Sense - almost all just Grade 2, though with boils and undercuts on every turn through a fantastic gorge. The Simme was Grade 2/3, picturesque with plenty of roofed bridges across the river. The Vorderrhein was again mostly Grade 2 and another fantastic gorge (http://www.myswitzerland.com/en/destinations/top_attractions/attractions-nature/beautiful-vorderrhein.html). The Hinterrhein started off almost as a scrape (6 cumecs) but we were paddling past the remains of snow avalanches with snow all around on the surrounding mountains. The water was very cold. The highlight, oddly, was a sharp left turn which turned out to be a 60m long weir. The fastest water
I've ever paddled: it was like being shot out on the top of a burst pipeline. The river then picked up to a twisting and turning Grade 3 which went on for miles. A great run.

I've just added the rivers to my count and I now reckon I've paddled on 63 different rivers.