Monday, May 1, 2006

Symposium Ceufadio y Môr, 29-30 Ebrill

Es i'r Symposium am y penwythnos a gwneud 2 daith:

Ar Ddydd Sadwrn, teithiais o Gemlyn i Borthdafarch, taith o tua 15 milltir. Gadawon Gemlyn tua chanol dydd, (o gwmpas amser penllanw Caergybi). Golygai hynny fod y llanw gyda ni. Roedd y ras wedi dechrau y tua allan i Gemlyn, ac wrth Drwyn Carmel. Chwaraeom am ryw ddeg munud ger Trwyn Carmel cyn mynd o gwmpas y trwyn i giniawa ger Ynys y Fydlyn. Treuliom ryw hanner awr yno cyn mynd yn ein blaenau i Borthdafarch. Roedd bae Caergybi yn brysur: aeth dwy fferi cyflymder uchel heibio ac un fferi arferol. Gan nad oeddun hen fenyw gennym yn gwneud yn rhy dda, bu'n rhaid i ni fynd tuag at Soldiers Point Caergybi iddi fynd i'r lan. Aethom trwy'r ras ac o gwmpas Ynys Arw ac Ynys Lawd i Borthdafarch, gan gyrraedd yno tua 16.15. Alaw ysgafn o'r gogledd oedd yr unig wynt i ni ei brofi trwy'r daith.

Dydd Sul, a phenllanw Caergybi i fod am 12.50, gadawom Borthdafarch yn fuan ar ôl 10 i geisio cyrraedd Ynysoedd y Moelrhoniaid (Y Skerries). Roedd Penrhynmawr yn rhedeg ond i arbed amser fe aethom trwyddynt i'r ochr ddwyreiniol gan eu hosgoi mwy neu lai. Trwy ras Ynys Lawd ac ymlaen ac fe gyrhaeddom (tau 12.20 os cofiaf yn iawn) gydag ychydig iawn o amser cyn i'r llanw droi. Gadawom am 14.00 a chyrraedd yn ôl eto tua 16.00. Roeddem yn grwp mawr o 25 ar y daith hon. Haws i'r fferis ein gweld efallai. Unwaith eto ychydig iawn o wynt a gawsom, or gogledd ac wedyn o'r gorllewin.