Tuesday, December 9, 2008

Teithiau môr

Mae gen i ormod o deithiau heb eu cofnodi - gan gynnwys:
  • taith wyllt i Ynys Echni (7 Hydref 2007! medd blog Eurion: http://beyond-the-break.blogspot.com/2007/10/monkstone-rock-flatholm.html) 
  • o gwmpas Skomer a Skokholm rywbryd ym mis Gorffennaf; 
  • i Ynys Echni ac Ynys Rhonech (ar 8 Mehefin yn ol Eurion ar ei flog). Dyma damaid o fideo dynnodd e ar y ffordd nôl, rhwng y ddwy ynys, a'r gwynt yn cyrraedd F5 ar adegau:); 
  • teithiau yn yr Alban ddiwedd mis Awst (Eskdale, Port Appin, Arisaig), ar draws Môr Hafren o Sin Dunwyd i Porlock Weir ym mis Medi ; 
  • penwythnos yng nghwmi Emlyn ym mis Medi pan wnaethom ddwy daith, y diwrnod cyntaf o Gei Newydd i Aberporth ac wedyn ar y Dydd Sul o Aberporth i Aberteifi;
  • wythnos ym Mhlas Menai yn hyfforddi am 4* tua 20 Hydref;
  • ac nawr hon, taith arweiniais yng nghwmni Rob (yn ei bryniant diweddar o Blas y Brenin - Capella 160 plastig glas) ac Emlyn o'r Barri (Bae Jackson)  i Drwyn Larnog ac yn ôl. Gadawom tua 12.20, dim ond tua 40 munud cyn penllanw ond yn fuan sylweddolom fod y llanw wedi troi'n herbyn yn barod. Roedd y tywydd yn berffaith nes i ni gyrraedd Trwyn Larnog lle, ar ôl ryw hanner awr, daeth niwl ac rodd hwnna gyda ni, yn cuddio Ynys Sili o'r golwg hyd yn oed nes i ni ddod yn agos at yr ynys. Cliriodd wedyn ac roedd yn braf eto erbyn i ni gyrraedd Bae Jackson eto.

O GPS Emlyn:

Hyd y trip- union 10 milltir Cyflwymdra (cyfartaledd) 2.6m/a Cyflymdra uchaf - 6.9 m/a Amser yn padlo- 3.02.37.