Monday, October 26, 2009

Afon Dart, penwythnos 24-25 Hydref

Ysgrifennais am hon ar flog Padlwyr y Ddraig:

Port Einon i'r Mwmbwls, Dydd Sadwrn 17 Hydref


Yng nghwmni Eurion, Adrian a Chris, cyfle i chwarae gyda'm GPS newydd: 10.28nm, 3 awr 45 munud, 2.7kt ar gyfartaledd, 5.1kt oedd y cyflymaf aethom. Ddaeth y gwynt (F3) oedd wedi ei addo ddim ac felly doedd hi ddim mor gyflym y gallai wedi bod. Cychwynnom o Bort Einon yn awr olaf y distyll ac felly gyda ni oedd y llanw am ran fwya'r daith.

Sunday, October 18, 2009

Cold Knap i Lanilltud Fawr, Sadwrn 10 Hydref


Gydag Emlyn y tro hwn, cyfle i mi ddysgu defnyddio'r GPS. Gadawom Cold Knpa pan oedd yn benllanw a olygodd ein bod yn teitio gyda'r llanw. Cawsom ein bwyd ar y traeth ger Aberddawan a chlywed ryw long yn ceisio am oesoedd i gael gafael ar VTS Hafren. Roedd ffordd hir iawn gyda ni i gario'r cychod yn Llanilltud gan fod y llanw'n mynd allan o hyd. Y cario'n fwy o waith na'r padlo a dweud y gwir. Diwrnod braf iawn a bron dim gwynt.

Thursday, October 15, 2009

Ynys Echni, Dydd Sul 4 Hydref 2009

Unwaith eto!. Prynais GPS y diwrnod cynt ac roeddwn am ei geisio. Gwnes fel o'r blaen a gadael Swanbridge ryw arw cyn penllanw yno. Neaps oedd a ches i ddim llawr o gymorth gan y llanw yno. (Es heibio i buoy'r Wolves ar y ffordd yno ac yn ôl). Arhosais ger y jeti i gael bwyd ac roedd hi'n hynod o lonydd. Pan gychwynnais a mynd yn ôl f'arfer clocwedd o gwmpas es i mewn i'r gwynt. Tra F2 oedd wedi bod ar fy nghefn ar fy ffordd allan roedd e wedi codi i fod yn F3 da, a chopaon gwyn i'w gweld ar llawer o'r tonnau oedd rhyngof â Swanbridge. Glaniais ar y traeth ar orllewin yr ynys i wisgo cag amdanaf a galwais wylwyr y Glannau i roi gwybod iddynt fy mod ar fy mhen fy hun ac ar gychwyn yn ôl. (Daeth dyn ataf i holi oeddwn yn iawn: adaryddwr o Wlad Belg sy'n byw yng Nghaerdydd. Dywedodd y byddai'n aros ar yr ynys unwaith y mis). Wedi cychwyn yn ôl fe ostegodd y gwynt ar ôl ychydig a ryw awr gymrodd y daith. Y cyffro ar y diwedd oedd fy mod wedi colli fy sbectol ar ôl y 3ydd ymarfer ar rolio ond es i gael paned a mynd i lawr i'r traeth arw a hanner wedyn a dod o hyd iddi yn y llaid.