Thursday, May 20, 2004

Tryweryn yn yr haul

Teithiais i Dryweryn ar Ddydd Sadwrn 14 a gwersylla yno. Tywydd godidog - awyr las a dwr gwyn. Gwych. Roedd 9 cumec yn cael ei ollwng. Gwnes dwy daith ar ran uchaf yr afon ( doedd y gwaelod ddim ar agor). Doedd y Donner kebab yn nhref wyllt y Bala ar nos Sadwrn ddim cystal.

Wednesday, May 12, 2004

Morfablog

Edrychais ar maes-e.com ddoe a sylwi rhywsut fod Morfablog wedi dod ar draws y blog yma. Enwogrwydd! Os bydd rhywun arall yn darllen hyn o lith, pam na wnei di adael neges i mi wybod? Byddai'n sbardun i mi ddal ati yn sicr.

Diolch am y sylw Forfablog.

http://www.morfablog.com

Taith gyda Phadlwyr y Ddraig ar Afon Gwy

Ar Ddydd Sul, 9 Mai, bues yn cynorthwyo Andy R. yn arwain y clwb ar daith o'r Clas-ar-wy i'r Gelli Gandryll. Roedd 11 ohonom i gyd, ac i dri o blant ac un llanc dyma'r tro cyntaf iddynt fod ar afon. Doeddwn i ddim wedi gwneud y darn hwn o'r afon er Mai 2001! - ac roeddwn wedi anghofio pa mor hir y mae - canlyniad teithio gyda dechreuwyr ar ddarn o ddwr gwastad nad yw prin yn symud mewn rhai mannau. Wedi gadael Caerdydd am 9.00, roedd hi'n 6pm arnom yn cyrraedd yn ôl, er, a bod yn deg, roedd hynny'n cynnwys amser am beint ar y diwedd yn y Clas. Uchafbwynt y daith i'r plant oedd y nofio (fel arfer, well ganddynt hynny na cheufadio) - i lawr heibio i'r gored doredig tua'r diwedd - gan gynnwys dal y rhaff achub a daflwyd atynt. Digon difyr i gyd, a'r tywydd yn braf a'r dwr yn ddigon uchel fel nad oedd bron dim crafu ar hyd y gwaelod.