Sunday, December 19, 2004

Rest Bay, Portcawl, Dydd Sul 19 Rhagfyr

Er i mi ffonio llwyth o bobl, methais â dod o hyd i neb i fynd am daith ar Afon Tarell, fel y dymunwn. Felly, ar ôl syllu ar luniau web cam o Borthcawl trwy'r bore, es i Rest Bay ar fy mhen fy hun. Roedd y llanw ar ei uchaf am 12.10 ond camais i'r dwr 2 awr wedyn, ac aros arno am awr. Er bod degau o syrffwyr, fi oedd yr unig ceufadiwr. Roedd yr amgylchiadau yn arbennig o dda: gwynt o'r lan yn codi y tonnau yn uchel ond y rheiny'n llunaidd reolaidd. Roedd yn rhaid i mi rolio unwaith ac am y tro cyntaf pan oedd rhaid defnyddiais i rôl sgriw o'r cefn. Yn ôl y bwoi agosaf oddi ar Sir Benfro, tua 11 gradd oedd tymheredd y dwr a doedd hi ddim yn teimlo'n oer iawn chwaith.

Sunday, December 12, 2004

2 daith: Afon Gwy 28 Tach. a'r môr 11 Rhagfyr

Bythefnos yn ôl, bues ar Afon Gwy, islaw Llangurig a gorffen yn Rhaeadr Gwy, pan oedd lefel y dwr yn isel iawn, affitio trwy ddwr gwyn y "Blwch Llythyron" oedd y brif broblem. John C., Rob a Tim oedd gyda fi pryd hynny. Ddoe, am y tro cyntaf am flynyddoedd, es ar y môr. Gan bod pwysedd uchel ers dros wythnos roedd y dwr yn hollol lonydd ac roedd fel mynd am dro yn y parc. Cwrddais â Rob G. a John N. yn Cosmeston a gyrru ymlaen i Syli. Padlon wedyn i'r dwyrain i Drwyn Larnog ac yn ôl i ochr orllewinol Ynys Syli. Dechreuon ni ryw 2 awr cyn llawn isel - tua deg - a chan hynny doedd y trai ddim yn gryf iawn wrth Drwyn Larnog er bod llif pendant o hyd. Cyrhaeddon yn ôl wrth yr ynys cyn i'r llanw droi o hyd am ganol dydd. Newid braf ac yn codi'r hen ysfa ynof i badlo draw i Ynys Echni ryw ddydd.