Sunday, March 28, 2010

Cwrs dŵr gwyn Caerdydd, Dydd Sul 28 Mawrth


Dim ond ar y Dydd Sadwrn yr agorodd i'r cyhoedd. Es i ag Euros i gwrdd â Matt a Mark, a gweld John O' a Paul Mac yno i rafftio, a Ben Mac yno i badlo. http://cymraeg.ciww.com/

Da iawn. 5 rhediad wnes, os cyfrifais yn iawn. Alla i ddim dweud fy mod wedi torri mâs rhyw lawer, ar osgoi stoppers a pour-overs oedd fy meddwl trwy'r amser bron. Pan gyrhaeddom roedden nhw'n gollwng 10cumec ar gyfer y rhai 'elite' oedd yno'n ymarfer slalom. 8 cumec oedden nhw'n ei ollwng ar ein cyfer ni. Hen ddigon i mi!

Thursday, March 18, 2010

Ynys Bŷr, 15 Mawrth

30 km, 14.5nm, 16.6 milltir, gadael Amroth am 11, cyrraedd yn ôl am 16.00, cyfartaledd cyflymdra o gwmpas 3.2 knt (os cofiaf yn iawn). Fi a Steve A. wnaeth y daith hon. Cawsom ychydig o ddŵr garw wrth fynd o gwmpas de-orllewin yr ynys a chyn hynny fu'n galed padlo'n erbyn y llawn a'r gwynt lan y swnd rhwng yr ynys a'r tir mawr. Er hynny, bues yn padlo ar 1.8knt o leiaf yn ôl y GPS. Gwelsom rhyw hanner dwsin o forloi a rhai ifanc oedd y rhan fwyaf ddywedwn i.

Wedi blino'n lân erbyn diwedd y daith: pellach na dim ydw i wedi'i wneud yn ddiweddar.