Tuesday, November 24, 2009

Afon Ysgir, Dydd Sul 22 Tachwedd

Taith gyda John C., Rob ac Emlyn. Ysgrifennodd Rob adroddiad amdani ar flog Padlwyr y Ddraig: . Gwnaeth gamgymeriad wrth gofnodi lefel y dŵr: roedd y dŵr bron â chyrraedd 9 ar y mesurydd ar y diwedd - nid y 9 uchaf ond y nesaf i lawr. Dywedodd Rob mai 1.9 oedd e. Efallai bod 9 yn trosi i olygu dyfnder o 1.9m ond wn i ddim.

Rywf wedi sylwi hefyd nad oeddwn wedi cofnodi'r daith wnes i, yng nghwmni Euros, Alan a rhai eraill nad ydw i'n eu cofio nawr, ar yr un afon y llynedd, o gwmpas Rhagfyr, ddiwrnod neu ddau ar ôl llifogydd mawr yno oedd wedi hollti'r bont ym Mhont-faen> Roedd boncyffyn yn dal yn ffenestr y tŷ agosaf at y bont, a gofynnodd pobl oedd yno i ni edrych o dan y bont a dwedu wrthynt pa mor wael oedd y difrod.

Sunday, November 15, 2009

Afon Grwyne Fawr, Dydd Sul 15 Hydref

Yng nghwmni John C, ymweliad arall ag Afon Grwyne. Daeth y prif gyffro wrth i John ollwng ei gwch i'r afon ar ôl inni gario heibio i'r gored fawr. Er i mi ei gwrso mewn gwirionedd John a'i achubodd gan iddo redeg i lawr ochr yr afon ac wedyn gerdded i'w chanol.

Roedd ceufarwyr ymhobman heddiw gan ei bod hi wedi bod yn bwrw glaw ers dyddiau. Er hynny, ychydig yn uwch na 4 oedd y gauge yn dangos - y lefel orau mae'n debyg ar gyfer yr afon hon.

Afon Wysg, Dydd Sul 8 Hydref


Yng nghwmni Rob ac Emlyn, gan gychwyn ar Afon Senni yn Nefnynnog i Aberbrân. Fel y gwelir o'r siart roedd y dŵr ychydig yn uwch na'i lefel arferol yn ystod y gaeaf. Ar y lefel yma, i'r chwith yr aethom ar y trydydd rhaeadr (roedd coeden yr ochr dde beth bynnag).

Rest Bay, Dydd Sadwrn 31 Hydref

Rhyw awr ar y dŵr, yng nghwmni Rob. Tri rôl!