Wednesday, May 26, 2010

Cei Stagbwll i orllewin Angle, Dydd Sul 23 Mai


Gyda Steve, Eurion, Chris ac Adrian. Gadawom Stagbwll tua 11.20 a chyrraedd tua 16.15. Diwrnod braf.

Porthglais i Niwgwl, Dydd Sadwrn 15 Mai


Gwersyllais dros nos yn Niwgwl. Yn y bore daeth tri arall - Mike, Derek a Craig - i gwrdd รข Sue a Colin E. ac fe aethom i Borthglais. Aethom heibio i dri pheiriant. Mae'r llun yn dangos eu cychod, cyn iddyn nhw gael eu dryllio.

Taith braf a gorffen gydag ychydig bach o syrffio.