Sunday, November 20, 2005

Ynys Syli - Trwyn Larnog, Dydd Sul 20 Tachwedd

Cofnodi yn syth. Diwrnod braf, pwysau uchel eto heddiw, felly taith fach ar y môr amdani. Ces gwmni Grant, John N. a Dave C. - y tro cyntaf i mi gwrdd â'r diweddaf. Roedd llanw isaf i fod ar Ynys Echni am 15.30 ond yn barod am 12 pan oeddem yn mynd allan roedd y llwybr i'r ynys wedi ymddangos. Erbyn inni gyrraedd Trwyn Larnog doedd y llif yn bendant ddim yn ei anterth. Coffi yn y Captains Wife wedyn y tro yma.

Saturday, November 19, 2005

Rest Bay, Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 2005

Mae hwn yn gwneud yn iawn am fod yn araf yn cofnodi rhai teithiau. Heddiw es i syrffio ar fy mhen fy hun a chael amser arbennig. Doedd y syrff ddim yn fawr - yn fy siwtio i'r dim felly - ond roedd yn lân. Roedd llanw isaf tua 2 ac roedd hi'n 3.15pm erbyn i mi fynd ar y dwr. Roedd y machlud am 16.06pm. Des i ffwrdd tua 16.50pm yn y tywyllwch!

Monday, November 14, 2005

Afon Afan, Dydd Sadwrn 12 Tachwedd

Gwnes y daith yma yng nghwmni John C. a Tim, ac fe gawsom amser da, er i Tim druan ddod allan o'i gwch ddwywaith. Rwyf wedi cofnodi'r daith ar flog Padlwyr Y Ddraig. Gan fod niferoedd da yn mynychu sesiynau pwll y clwb y dyddiau yma rwyf yn cael fy hun yn treulio mwy o amser yn cadw ei safle gwe a'r blog cysylltiedig yn gyfoes - ar draul fy mlog personol gwaetha'r modd.

Cystal imi gofnodi fy mod wedi penderfynu peidio â phadlo ar Ddydd Sul yr wythnos gynt pan aeth Rob a fi i Grug Hywel, gan fwriadu padlo i lawr o Dal-y-bont gyda rhai eraill o Gaerdydd. Roeddem wedi gweld y caeau i gyd o dan ddwr yn Nhal-y-bont ac fe benderfynais na fyddai'n ddoeth i ni fynd ar yr afon. Aeth y lleill wrth gwrs a chael amser da. Fel 'na mae.