Sunday, May 29, 2011

Ynys Echni, 24 Ebrill 2011Es gyda Rob am daith fer. Daeth bad achub atom ar y ffordd yn ôl a holi lle roedd y cwch gwag. Eu cyfeirio at y 3 arall oedd wedi eu gweld yn gadael Swanbridge a mynd o gwmpas Ynys Rhonech. Pan oeddem yn ôl yn Swanbridge cwrddom â dau ohonynt, Stu a Taran, a dysgu bod y trydydd wedi ei daro'n sâl ar y ffordd yn ôl a bod RIB o'r Bae wedi ei gludo yn ôl gan adael y cwch oedd wedi ei achub wedyn gan y RNLI. Yr hanes gan Taran yma: Hanes Taran

Ynysoedd Rhonech ac Echni, Sul, 17 Ebrill 2011
Gydag Eurion, taith geufadio wych heddiw, 18 milltir i gyd, cylch o Benarth i Ynysoedd Echni a Rhonech

Ynys Echni, Dydd Sul, 10 Ebrill 2011

Padl a diwrnod braf ar Ynys Echni heddiw. Dydy'r wylanod ddim yn ymosodol eto.Llun y baracs

Swanbridge, Dydd Sul, 6 Mawrth 2011

Oherwydd drewdod y tân yng Nghaerdydd, wedi padlo gyda Rob ar y môr o Swanbridge yn lle ar y Bae fel roeddwn wedi bwriadu. Prynhawn braf iawn. Roedd f'ysgwydd yn boenus am wythnosau ar ôl y daith hon. Rhaid fy mod wedi tynnu cyhyr neu rywbeth. O ganlyniad, gorffwysais e trwy beidio â phadlo eto am rai wythnosau.

Afon Wysg, Dydd Sul 20 Chwefror 2011

Taith o Dal-y-bont i Grughywel gyda Colin a Sue, John C a Gareth. Lefel y dŵr braidd yn isel. Dyma'r tro cyntaf erioed i mi lanio ar ochr dde'r afon uwchben y bont olaf.

Afon Taf, Dydd Sadwrn 19 Chwefror 2011

Taith oedd wedi ei threfnu gan un o ferched Padlwyr y Ddraig (Amber) oedd hon ac fe ddenwyd torf fawr. Hyd y cofiaf (a finnau'n cofnodi hon ar 29 Mai!) roedd Andy R, John O', Emlyn, Steve White a'i ffrind, Paul Mac, Nick B, tab Amber sef Rhys, Jon a Lewis,a llawer o rai eraill! Roedd y dŵr yn rhy uchel a dweud y gwir a'r afon wedi ei golchi allan. Rhannon ni'n ddau grŵp a dim ond yr ail aeth dros gored Rhadyr. Arweiniodd Nick B ni drosodd bron yn y canol. Yn fuan wedyn, trodd John O' drosodd ac fe achubais i fe. Ymhellach ymlaen, ymarferodd lawer nofio yn yr afon ychydig heibio i bont. Sai'n cofio dim arall!

Afon Gwy, Dydd Sul, 13 Chwefror 2011

o Ddernol at Raeadr Gwy. Dim llawer o ddwr yn yr afon=ddim yn gyffrous iawn. 2 awr yn padlo, 3 awr 30 m o yrru. Gyda Colin a Sue, John C, Rob, Emlyn a Gareth. Stopion ni yn y dafarn yn y Bont-newydd ar Wy ar y ffordd yn ôl a gwylio'r gêm rhyngwladol.