Sunday, August 29, 2004

Afon Taf, 26 Awst

Taith gyda'r nos o Lan-y-bad i Fferm y Fforest yng nghwmni John C., John N+2 ffrind - Peter a John arall, Grant, Andy P. ac Euros. Gadael Fferm y Fforest am 6 a chyrraedd yno tua 20.45 pan oedd bron yn dywyll. Arnofio i lawr yr afon a dweud y gwir, ond pleiniais ar waelod y gored. Aeth yn dipyn o smonach ar y gored a dweud y gwir. Gan fy mod yn brysur yn cael Euros o'r afon doedd neb yn arwain ac fe aeth pobl dros y gored mewn mannau annoeth a dweud y lleiaf. Yn ffodus, roedd lefel y dwr yn isel ac nid oedd neb damaid gwaeth.

Wednesday, August 11, 2004

Traeth Lligwy-Dulas, Sadwrn 7 Awst

Roeddwn yn teimlo ei fod yn amser hir ers i mi fod ar y dwr ac yn sylweddoli nawr ei fod dros fis. Beth bynnag, bues ar y môr Dydd Sadwrn diwethaf. Dim byd mawr, ar hyd lan y môr o draeth Lligwy i Ddulas ym Môn, yng nghwmni fy mab ieuengaf, a'm gwraig a'r ail fab yn cerdded ar hyd y lan. Uchafbwynt y daith oedd gweld morlo yn edrych arnom.

Rhan o'r rheswm nad wyf wedi bod yn ceufadio yw fy mod wedi bod yn seiclo: o Gaerdydd i Sir Fôn. Gwych. Yr ail dro i mi wneud y daith. Llwyddasom gael un lle gwely a brecwast Cymraeg, yn Byrdir, Dyffryn Ardudwy, lle ceid golygfa fendigedig dros y môr i Ynys Enlli.

www.byrdir.co.uk