Tuesday, November 18, 2008

Dydd Sul 16 Medi

Yn hytrach na gadael mwy byth o amser i fynd heibio, rywf am gofnodi'r daith ddiweddaraf oll i mi ei gwneud, yng nghwmni y ddau fab hynaf a John C.,  yn dechrau ar Afon Senni yn Nefynnog i berbran ar Afon Wysg. Dysgais y diwrnod wedyn bod bachgen ysgol o Reading wedi boddi ar Afon Wysg, ger Aberhonni, y diwrnod cynt. A heddiw daeth y BBC ataf i wneud cyfweliad ar gyfer newyddion S4C yn holi fy marn am geufadio ar argae Llyn Brianne, stori a feddiannodd y cyfryngau heddiw am ryw reswm,