Sunday, June 3, 2012

Craig Tusker, Dydd Sul 26 Chwefror 2012

Es gyda Chris ac Eurion. Syrffio da ar y diwedd ym mae Dwnrafen.

Syli - Y Barri, Dydd Sul 19 Chwefror 2012

Es gyda John N, Grant a Chris.

Afon Wysg, Dydd Sul, 22 Ionawr 2012

Es gyda Colin a Sue o Dal-y-bont i Grughywel.

Afon Senni/Wysg, Dydd Sul 8 Ionawr 2012

Es i, Rob a Jon Tagg ar y daith hon, y tro cyntaf i mi badlo gyda Jon a'r tro cyntaf iddo badlo afonydd hyn. Dechreuon ni ar Afon Senni ac roedd y rhaeadr cyntaf yn dipyn o gyffro i Jon, oedd bron wedi gwrthod ei geisio. Roedd gwên fawr ar ei wyneb ar ôl iddo lwyddo ac roedd yn bleser cael ei gwmni.Roedd lefel y dŵr ar Afon Wysg yn weddol fel y gwelir o'r siart a'r llun o Rob yn mynd dros y drydedd rhaeadr.