Tuesday, January 18, 2011

Afon Ysgir, Dydd Sul, 16 Ionawr

Taith dda yng nghwmni John C, Emlyn, Gareth, Colin a Sue E. Cododd y dŵr yn ystod y daith o 4 i 4.5 ar y mesurydd wrth y gored. Tua'r lefel isaf dderbyniol yw hon. Rhoddon ni i mewn ym Mhontfaen, fel arfer a theithio i lawr i Afon Wysg i orffen yn Aberhonddu. Cymerodd y daith tua 2 awr a chwarter. Nofiodd Emlyn a bu bron i mi gael fy llyncu gan stoper ond heblaw am hynny, di-ddigwyddiad oedd y daith. Stopion ni yn Nhai'r Bull am beint wedyn.

Afon Honddu, Sadwrn 8 Ionawr

Cofnodais y daith hon ar flog Padlwyr y Ddraig: http://dragon-paddlers.blogspot.com/2011/01/afon-honddu-saturday-8-january-2011.html

Friday, January 7, 2011

Bae Dwnrhefn, Dydd Sadwrn (Calan), 2011

Cwrddiais ag Eurion a Chris C. eto, a phadlo a "Nige" am y tro cyntaf. O gwmpas 8 gradd yn yr awyr a'r dwr, a'r tonnau'n eithaf bach ac anfynych - ond hynny'n fy siwtio i'r dim. Synnais fy hun wrth aros ar y dwr mor hir â phawb arall, ryw 90 munud, er fy mod wedi diodddef o'r cwlwm gwythi o fewn cwta 10 munud pan droes drosodd a gorfod rolio.