Monday, April 20, 2009

Dydd Sul, 19 Ebrill: Solfach - Traeth Mawr

Es ar y nos Sadwrn i wersylla am y noson ger Traeth Mawr, Tŷ Ddewi. Cyrhaeddais ryw ddeg munud cyn y machlud a'r haul yn belen goch. Cael sgwrs gyda Colin a Sue E, yn fan newydd Greg T - yng nghwmni Dave C nad oeddwn wedi ei weld ers blynyddoedd.

Y diwrnod wedyn padlais gyda Colin a Sue E., ac Emlyn ddaeth i lawr erbyn 9 y bore, gan gychwyn o Solfach ryw ddwy awr cyn bod y llanw i droi i'r gogledd. Er inni gyrraedd y "Bitches" tuag amser penllanw, ychydig iawn o ddŵr garw oedd yno - y ffaith mai llanw Neap oedd yn gyfrifol. Uchder y llanw isel yn Aberdaugleddau ar y dydd oedd 2.7m, a dim ond 4.8m oedd y penllanw. Er hynny, ar un adeg, yn ôl GPS Emyn, roeddem yn teithio ar 8mya. Croesom i ochr ddwyreiniol Ynys Dewi i fynd yr holl ffordd trwy un ogof. Hyd y daith i gyd oedd 11.5 milltir, a'r tywydd yn braf a bron dim gwynt yr holl daith.

Sunday, April 12, 2009

Dydd Sul y Pasg, 12 Ebrill: Ynys Echni

Es gyda Rob G. ac Andrew B i Ynys Echni. Cychwynnom tua 8.30 o Swanbridge. Roedd penllanw ar yr ynys i fod tua 9.30. Er fy mod wedi amau cywirdeb "y llyfr" am amser newid y llif (15 munud ar ôl penllanw Avonmouth) fe'i brofwyd yn hollol gywir. Cyrhaeddom yr ynys ar ôl 45 munud o badlo, rhyw dri chwawrter awr cyn yramser oeddwn wedi cyfrifo y byddai'r llif yn newid a chawsom weld ei fod yn hollol gywir. Gadawom o fewn rhyw chwarter awr a mynd clocwedd o gwmpas yr ynys. Cafodd Rob a fi ein synnu i weld buoy "y Wolves" yn symud. Nac oedd, wrth gwrs ond edrychodd i ni ei fod yn symud fel cwch, mor gyflym oeddem ni'n cael ein ysgubo yn ôl. Tra ein bod wedi mynd i' dwyrain o'r buoy ar y ffordd allan, i'r gorllewin ohono oeddem ar y ffordd yn ôl. Cymrodd y daith yn ôl rhyw awr, a'r padlo'n eitha caled, er bod y llanw newydd droi, a'r tywydd yn berffaith - y môr yn hollol lonydd yn aml, a dim ond awel ysgafn iawn, F1 os hynny. Y rhagolygon oedd F3-4!

Dydd Sul, 5 Ebrill

Taith fach ar fy mhen fy hun rhyw awr a thri chwarter o hyd o Borth Einon, Penrhyn Gŵyr, tra aeth Janette am dro bach ar hyd pen y clogwyni i'r gorllewin. Gan ddilyn awgrym y llyfr "Welsh Sea Kayaking" cadwais yn bell i'r dwyrain o drwyn Porth Einon ac es mâs i'r buoy - ? East Hedwick. Roedd tipyn o ymchwydd yn y môr ac ar ôl arfer ceufadio mewn cwmni roeddwn yn ôl yn teimlo'n gymharol nerfus ar fy mhen fy hun ar y môr mawr.