Sunday, February 29, 2004

Afonydd Nedd Fechan a Llia

Dim canwio heddiw gan fod yr afonydd yn sych. Cymerais y cyfle i sgowtio ychydig pan es am dro i Fan Llia a Fan Dringarth. Cefais gip ar Afon Nedd Fechan ym Mhontneddfechan a chan fod y dwr mor isel gallwn weld pa mor bell mae'r afon wedi torri i mewn i'r glogwyn ar ddechrau'r ceunant uwchben y pentref.

Dechreuodd y llwybr tuag at Fan Llia wrth faes parcio bach wrth ochr y ffordd - Bryn Llia yn ôl y map. Mae'r llun yn dangos y rhyd ar y dechrau dros Afon Llia. Yn union islaw hon, yn ôl Llyfr Chris Sladden, y mae'r lle i roi i mewn ar Afon Llia.

No comments: