Saturday, January 21, 2006

Dal lan gyda'r cofnodi

Unwaith eto mae arnaf ofn fy mod wedi bod yn cofnodi teithiau ar flog Clwb Padlwyr y Ddraig yn gyntaf.

Heddiw Dydd Sadwrn 21 Ionawr: Afon Taf o gored Radyr at glwb rhwyfo Llandaf. Lefel y dwr yn gymedrol isel, yng nghwmni Grant a John N.

Dydd Sul 15 Ionawr: Afon Wysg o Dal-y-bont at islaw Llangynidr. Lefel y dwr yn isel, yng nghwmni John C., Matt a Rob.

Dydd Sadwrn 7 Ionawr: Afon Gwy o Ddernol at Raeadr Gwy. Lefel y dwr yn isel iawn. Yng nghwmni Ron, Jon, Phil a Matt.

Heddiw, cafodd y cwlb sesiwn arbennig yn y pwll gyda dau gamera fideo, gan gynnwys un tan-ddwr yn cofnodi ein hymgeision i rolio. Roeddwn yn swil o'r camera, a'm rôl yn waeth nag erioed!

 

No comments: