Tuesday, February 7, 2006

Y Barri, Dydd Sul 5 Chwefror

Fy nhaith gyntaf yn fy ngheufad newydd yn y De. Cwrddais â Grant uwchben Bae Jackson yn y Barri. Roeddem ar y dwr tua 10.45 ac fe aethom ar hyd yr arfordir i'r gorllewin, mor bell â Ffont-y-gari, cyn troi yn ôl tua 11.30, 10 munud cyn pen llanw. Roedd y llanw yn amlwg yn llifo yn ein herbyn pan gyrhaeddom y pentir olaf wrth Fae Jackson. Gorffennodd y daith â fi yn rasio yn erbyn cwch rhwyfo o'r clwb hwylio gyda phedwar rhwyfwr oedd allan yn ymarfer, a roliais (yn llwyddiannus yn ffodus) i oeri ar y diwedd. Taith o gwmpas 10 milltir yn ôl fy nghyfrif i, y'n gloygu mae'n rhaid ein bod wedi cael cryn gymorth gan y llif ar y rhan gyntaf. Diwrnod braf. Roedd y dwr yn llonydd, a'r tywydd ychydig yn gymylog ar y dechrau ond yn heulog erbyn y diwedd. Tynnais y lluniau ar y diwedd oll, tua 1.15pm.

No comments: