Thursday, July 17, 2008

Symposium Môr Môn, 3-5 Mai

Anghofiais gofnodi hwn. Arhosais gyda'r teulu ym Môn ond cwrddais ag Eurion a Jim ym Mhorthdafarch bob dydd. Ar y Dydd Sadwrn, wedi f'ysbrydoli gan eu brwdfrydedd hwy am weithdai'r symposium, ymunais â sesiwn "Incident Management" o dan arweiniad Jeff Allen. Roedd hyn yn cynnwys cwympo i'r dwr mewn gyli er mwyn cael fy nhynnu allan gyda toggle tow, ac ymafer hunan-achub, h.y. mynd mewn i'r ceufad yn y dwr a rolio i fyny (ac wedyn apdlo o gwmpas gyda'r cwch yn llawn dwr). Hwyl fawr. Y ddau ddiwrnod nesaf es gyda'r ddau arall, y ddau dro o SoldiersPoint, Caergybi i Borthdafarch gan chwarae yn nwr gwyllt Ynys Arw. Mae digrifiad llawn ym mlog Eurion:http://beyond-the-break.blogspot.com/2008/05/breaking-in-breaking-out-what.html

No comments: