Monday, July 27, 2009

25-26 Gorffennaf

Cofnod moel o ddwy daith, un ar y môr a'r llall ar afon Gwy.

Ar y Dydd Sadwrn padlais am y tro cyntaf yng nghwmni Simon C. Roeddwn wedi gobeithio y byddwn yn mynd i Ynys Echni ond pan gyrhaeaddon Swanbridge barnais y gallai'r amgylchiadau fod braidd yn ormod i Simon felly lan i Benarth a nôl a ni. Cawsom ddiod yn y Captain' Wife ac arhosiais i yno ar fy mhen fy hun i gael tamaid o fwyd - blas, rhaid dweud.

Ar y Dydd Sul, padlais am y tro cyntaf eto yng nghwmni ddau arall: Meic a John T. Taith o bont Kearne i lawr i Symond's Yat. Dewisodd Meic beidio rhoi cynnig ar y dŵr gwyllt ar y diwedd ond rhedodd John e ddwywaith, gan nofio'r tro olaf yn anffodus, ond dywedodd ei fod wedi mwynhau er hynny. Diod wedyn a nôl a ni, ac er bod rhagolygon y tywydd wedi bod yn wael, osgoion ni y gwaethaf, gan ddioddef gwpl o gawodydd yn unig. Y peth gwaethaf am y daith oedd fy mod yn f'inazone - sy'n rhy fach i'm hen goesau erbyn hyn a dweud y gwir.

Dwy daith ddymunol iawn.

No comments: