Sunday, February 28, 2010

Penwythnos Ynys Wyth 18 - 23 Chwefror


Ar ddydd Iau 18 Chwefror, gadewais y tŷ tua 14.00 gyda Andrew B, gan anelu dal fferi 16.30 o Southampton i East Cowes. Roedd hi'n bwrw eira pan adawom a phan gyrhaeddom ail bont Afon Hafren daeth y traffig i stop: damwain. Cymerodd awr a hanner i ni groesi'r bont ac felly dal fferi 18.00 wnaethom yn yn diwedd.
Ar Ddydd Gwener, cerddom uwchben y Needles ac wedyn aethom i ddwyrain yr ynys am dro bach ar y môr ger Bembridge. Aethom allan i weld Caer St Helens ac wedyn i'r de am ychydig, taith 6.25 milltir. Glanion ni yn ôl bron wrth iddi fachlud.
Dydd Sadwrn Needles: ar ddiwrnod cyntaf yr asesiad 4*, arweiniais ddau arall o Freshwater i Gaer Victoria, gan fynd heibio i'r Needles a glanio ar draeth Bae Alum i ginio.
Dydd Sul: ym mae Freshwater, asesiad ein sgiliau padlo ayb. Roedd hi'n oer iawn!!!

1 comment:

eurion said...

Sut aeth yr asesiad?