Sunday, March 28, 2010

Cwrs dŵr gwyn Caerdydd, Dydd Sul 28 Mawrth


Dim ond ar y Dydd Sadwrn yr agorodd i'r cyhoedd. Es i ag Euros i gwrdd â Matt a Mark, a gweld John O' a Paul Mac yno i rafftio, a Ben Mac yno i badlo. http://cymraeg.ciww.com/

Da iawn. 5 rhediad wnes, os cyfrifais yn iawn. Alla i ddim dweud fy mod wedi torri mâs rhyw lawer, ar osgoi stoppers a pour-overs oedd fy meddwl trwy'r amser bron. Pan gyrhaeddom roedden nhw'n gollwng 10cumec ar gyfer y rhai 'elite' oedd yno'n ymarfer slalom. 8 cumec oedden nhw'n ei ollwng ar ein cyfer ni. Hen ddigon i mi!

No comments: