Sunday, October 24, 2010

Chwarae yn nŵr Afon Wysg, 16 Hydref

Ymunais â rhai o aelodau'r clwb yn ymarfer achub ayb yn (yn hytrach nag ar ) Afon Wysg yn Aberhonddu. Tipyn o hwyl oedd y nofio, er i mi lyncu cegaid o ddŵr a dyfalu wedyn a fyddwn yn sâl y diwrnod canlynol.

No comments: