Thursday, May 30, 2013

Stangbwll - Angle, Dydd Sadwrn, 8 Medi 2012

Es gyda Rob. Doedd y tywydd ddim cystal  â'r addewid a gwisgais fy hen gag drwy'r daith. Dechreuodd Rob yn frwd yn archwilio bron pob ogof. Stopiom ger Llam yr Heliwr i gael tamaid a phan ddychwelom i'r môr roedd dipyn yn fwy garw a sylweddolodd Rob mor bell oedd y daith o'n blaen.


No comments: