Sunday, September 5, 2004

Penwythnos Tryweryn, 4-5 Medi

Newydd ddod nôl. Penwythnos yng nghwmni John C., Matt, Andy a Luke Peate a Grant. Digon o ymarfer achub pobl o'r afon: dau ar Ddydd Sadwrn - merch a John ar y fynwent, ac Andy a Luke (dwywaith), Andy ar y fynwent, Luke o dan bont Fedw'r Gog ac ar raeadr y Capel. Andy wedi cael anaf: cleisio ei ysgwydd/braich a dolur agored i'w glun, ond wedi byw i adrodd y hanes.

Gwersi i'w dysgu: ei fod yn well tra yn arwain pobl dros raeadr y felin i'w cael i lawr rhibedi rhes: y cyntaf i'r merddwr ddylai fod y cyntaf mas, fel bo'r ail yn gweld cwrs y cyntaf.

No comments: