Monday, October 11, 2004

Afon Clywedog, Dydd Sul, 11 Hydref

Diwrnod bendigedig ddoe ar Afon Clywedog. Cefais lifft gyda Rob G. a chwrdd â John C. yn Llanidloes. Roedd yr argae yn gollwng ar raddfa o 510 megalitre y dydd, tipyn yn uwch na'r 400 megalitre a oedd pan ymwelais i ddiwethaf y llynedd. Wrth adael y car ar lan yr afon siaradom â cheufadwyr eraill, o ganolbarth Lloegr oedd newydd wneud y daith, a chlywsom fod clwb o Coventry ar eu ffordd i lawr yr afon. Gwelsom ddau o Henffordd ar y diwedd a gweld pedwar arall yn gorffen hefyd felly yn amlwg roedd yr afon yn brysur.

F'argraff i oeddd ei bod fymryn yn haws gyda 500 Ml na 400. Rhedais raeadr Bryn Tail yn llwyddiannus, heb daro fy mhenelin fel y llynedd, ac roedd yr ail raeadr yn ddibroblem, tra y llynedd roedd bron â chael fy mhinio. Hefyd, roedd tôn ffantasdig tua hanner ffordd- yr orau o bosibl i mi ei phrofi, o ran hwysustra i fynd arni, rhwyddineb ymsefydlogi arni a maint cymedrol.

Diwrnod llawn - gadael gartref am 9 a chyrraedd yn ôl tua 5.15. Gwych.

No comments: