Thursday, October 7, 2004

Coredau Treforys, Hydref 3

Daeth y glaw yn rhy hwyr y penwythnos diwethaf i mi drefnu taith ar afon. Y cyfan allwn ei wneud oedd mynd ar sgowt. Fe es yr holl ffordd i Dreforys i weld sut beth yw'r coredau. Rhy bell am ddim llawer oedd fy nyfarniad, ond werth eu cadw mewn cof. Ceir disgrifiad ohonynt ar y ddolen ganlynol.

http://playak.com/article.php?sid=448

Newydd sylweddoli na wnes i ddim cofnodi i mi fynd ar Afon Taf - o Fynwent y Crynwyr i Drefforest - yr wythnos diwethaf. Cychwynnais yng nghwmni Clwb Canwio Caerdydd ond roedd nifer o ddechreuwyr gyda nhw a'r datith yn araf iawn o'r herwydd. Gadawais i a Rob G. a mynd ar ein pennau ein hunain ar ôl cored Abercynon. Roedd llawer o grëyr a glas-y-dorlan i'w gweld - fel arfer rhaid dweud.

No comments: