Sunday, January 23, 2005

Afon Afan, Sul 23 Ionawr

Y tro cyntaf i mi fynd ar yr afon hon, yn anffodus dewison ni yn annoeth: doedd dim digon o ddwr yn yr afon a dweud y gwir a bu llawr o grafu ar y cychod i'w cael nhw i lawr. Er hynny, roedd hi'n ddiwrnod braf - yr haul yn tywynnu yn ein llygaid llawer o'r amser a haenen o eira i'w gweld ar lethrau y bryniau o'n cwmpas yn y dyffryn hardd. Mewn dau le roedd pibellau yn croesi'r afon a bu'n rhaid cario'r cychod heibio. Wrth roi i mewn wedyn mewn pwll o dan yr ail bibell, gwelson eog!

No comments: