Sunday, January 16, 2005

Afon Rhondda Fawr, Dydd Sul 16

Doeddwn ni ddim wedi bod ar yr afon hon ers 2 flynedd o leiaf. Pryd hynny, bues yn ddifrifol o sâl. Rhoes y bai ar ansawdd dwr yr afon a thyngais lw i mi fy hun na fyddwn ym mynd arni byth eto. Ond awgrymodd John C. y byddai'n braf ei gwneud eto, ac mae'r cof wedi pylu, felly dyma fi'n mynd gyda John, Matt a Rob. Hwn oedd y tro cyntaf i Rob a Matt fynd arni. Roedd lefel y dwr yn isel ond doedd hynna'n ddim rhwystr i mi rolio ar ôl dod drwy'r bond ar ddechrau y darn gradd 3/4! Heblaw am hynny, dim problem. Rhaid aros am ychydig o ddyddiau cyn gweld a fydd y dwr yn fy nghael yn y pendraw.

No comments: