Sunday, March 20, 2005

Porthcawl 20 Mawrth

Sesiwn syrffio da heddiw yng nghwmni Matt. Roedd y gwynt oddi ar y lan yn tasgu'r ewyn cymaint fel prin y gallwn weld wrth ddechrau i lawr y tonnau. Doedd y dwr ddim mor oer chwaith ag oeddwn wedi ei ddisgwyl - tua 10 gradd mae'n debyg - dyna ddywedodd darlleniad buoy ger Sir Benfro.

Rwyf wedi esgeuluso cofnodi pethau yn ddiweddar. Dyma gofnod yr felly fy mod wedi bod ar y môr gyda Grant Dydd Sul diwethaf, o Syli i drwyn Larnog eto - ac fy nwylo yn rhewi ar ôl awr a hanner. Ac ar 26 Chwefror mynychais sesiwn i hyfforddwr y De-Ddwyrain yng nghanolfan Channel View a dysgu gan Sid Sinfield am y newidiadau y bwriedir eu gwneud i'r gyfundrefn cymwysterau hyfforddi.

No comments: