Sunday, April 17, 2005

Porthcawl 17 Ebrill a Thryweryn 3 Ebrill

Rwyf wedi bod yn esgeulus o'r blog yma eto: heb gofnodi ymweld â Thryweryn ar ddechrau'r mis. Es ar fy mhen fy hun a theimlo yn ansicr ar yr afon. Pan roliais ar ôl methu'r merddwr ar ôl pont Fedw'r Gog, bu'n rhaid i mi rolio ac wrth daro fy mhen roeddwn yn ymwybodol bod yn rhaid i'r roll lwyddo gan nad oedd neb arall ar yr afon islaw i'm hachub.

Postiais eitem gwp o ddyddiau yn ôl ar safle gwe afonydd y DG yn tynnu sylw at yr adroddiad diflas canlynol am wrthwynebiad ffermwyr i agos rhan isaf Afon Tryweryn i geufadwyr:

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4440000/newsid_4448300/4448359.stm

Es ar fy mhen fy hun eto i Borthcawl heddiw. Tonnau yn eitha bach ond yn siâp da pan ddeuent a mwynheais yn fawr - yn wahanol i'm gwraig a'r trydydd mab oedd yn eistedd yn y car yn y glaw erbyn y diwedd.

No comments: